Address:

Blažej Baláž

Private:

Bučianska 14,
917 00 Trnava,
Slovakia

Studio:

Hlavná 17,
917 00 Trnava,
Slovakia

E-mail: blazej.balaz@hotmail.com
balaz@truni.sk
©2010 Blažej Balaž - All Rights Reserved. Programmed by NiCK.n17 [NEXT176]. Design by Paulína Balažová